PODARUJ DZIECKU NAJLEPSZY PREZENT NA CAŁE ŻYCIE: DWUJĘZYCZNOŚĆ

  • Niezwykle ważna umiejętność wpływająca na sukces naszych dzieci to rozumienie ze słuchu. Im wcześniej maluch „osłucha się” z obcą mową, tym szybciej i bez większego wysiłku rozumie nauczyciela i tym lepiej przełoży się to na jego późniejszą naukę. Rozumienie ze słuchu, wymowa, konstrukcje gramatyczne oraz nauka słówek nie sprawią później problemów malcowi, jeśli od wczesnego dzieciństwa będzie miał kontakt z językiem.
  • Im mniejsze są Nasionka, tym bardziej elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany mają aparat mowy, co sprawia, że młodsze dzieci lepiej radzą sobie z dźwiękami, intonacją i akcentem. W konsekwencji dzieci mające wczesny kontakt z językiem obcym, mają doskonalszą wymowę i prawdopodobnie duże lepsze umiejętności rozumienia ze słuchu.
  • Plastyczność mózgu i organów mowy u młodszych dzieci sprawia, że przyswajanie przez nie języka jest łatwe, szybkie i efektywne (tak jak w przypadku opanowywania języka ojczystego) – począwszy od dźwięków eksperymentalnych i melodii innego języka poprzez pojedyncze słowa i kilkuwyrazowe frazy – do płynności i ogólnego rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz sukcesu w opanowaniu tego języka w przyszłości.
  • Nauka języka ojczystego i obcego jednocześnie wpływa korzystnie na asymetryczny rozwój obu półkul mózgowych. W NatureEnglish wspomagamy wzrost kreatywności i zdolności artystycznych prawej półkuli, jak i logicznego myślenia oraz zdolności językowych lewej półkuli naszego mózgu.
  • Maluch bez oporów, bez zahamowań (przed obcym słownictwem) i bez skrępowania (jeśli popełni błąd lub czegoś nie zrozumie) będzie używał języka w praktyce.