MISJA

„Chcę zbudować lepszy świat, w którym komunikacja nie jest już barierą a świadomość dzieci i rodziców na to, co dzieje się dookoła nich ciągle wzrasta”

NatureEnglish zrodził się z pasji do nauczania dzieci języka angielskiego i potrzeby budowania świadomości zdrowych postaw życiowych i wrażliwości na otaczający nas świat. Do jego powstania przyczyniło się doświadczenie, które zbieraliśmy od 2010 roku nauczając języka angielskiego uczniów w różnym wieku. Z początkiem 2013 roku zdecydowaliśmy się na wyprawę w poszukiwaniu nowych metod, form i inspiracji w nauczaniu które płyną do Nas z całego świata. Lata pracy z dziećmi przy różnorodnych projektach językowych w krajach Europy zachodniej przyczyniły się powstania NatureEnglish – innowacyjnej metody wykorzystującej  wszechstronnie naturalnych i skutecznych form w nauczaniu języka od pierwszego roku życia.

„Dzieci są niczym nasionka kwiatów w pięknym ogrodzie zwanym życiem”

Podopieczni NatureEnglish to także takie Nasionka, które potrzebują troski, by wydobyć ich wrodzony potencjał i rozwijać naturalne umiejętności przyswajania języka obcego. Aby nasionka się rozwijały, muszą być regularnie podlewane – nie tylko nową wiedzą, wzbogacającymi doświadczeniami, ale i bezwarunkową miłością i szacunkiem do otaczającego świata. Dbamy o nie zgodnie z naturą, przemycając im język angielski w zwykłych, codziennych sytuacjach, wręcz je w nim zanurzając wykorzystując ich uważność i wyobraźnię w patrzeniu i rozumienia świata – już od pierwszego roku życia.

„Kiedy dzieci napotykają ciężkie emocje, naszym obowiązkiem jest nauczenie ich radzenia sobie z nimi – pomóżmy im w spokoju uporządkować wewnętrzny hałas”

Od zawsze fascynowały mnie dzieci – ich ciekawość świata i uważność w każdej sytuacji. Podczas mojej wieloletniej pracy, podróży i świadomej refleksji, zrozumiałam, że te małe istotki często czują się zagubione w świecie pełnym różnorodnych bodźców gdzie otoczenie zmienia się błyskawicznie, jest głośno i kolorowo. Efektem „przebodźcowania” jest rozkojarzenie, nerwowość oraz brak koncentracji. W świecie NatureEnglish pragniemy ukierunkować uwagę dzieci do wewnątrz, przypomnieć jak piękna i ważna w naszym życiu jest natura jak również otwartość na to co dzieję się dookoła nas. Najlepszym sposobem  na szczery uśmiech  i naładowanie naszych wewnętrznych pokładów mocy jest kontakt z naturą, dlatego to ona, Matka Natura stała się nieodłącznym elementem historii naszych bohaterów.   

Małgorzata Śmigielska